Home in Alanya

دفترچه راهنمای سرمایه‌گذاری
دفترچه راهنمای سرمایه‌گذاری

دانشگاه های بین المللی

دانشگاه های واقع در آلانیا درهای خود را به روی دانشجویان بین المللی برای آموزش باز کرده اند. علاوه بر این ، فرصت های زیادی برای دانشجویان بین المللی برای دریافت آموزش خوب مانند بورسیه های آموزش عالی با بودجه دولتی و امکان اقامت در خوابگاه های دانشگاه های دولتی بدون هزینه فراهم شده است. دانشجویانی که بورسیه می شوند بیمه درمانی عمومی دارند. به دانشجویانی که تحت این برنامه بورسیه تحصیلی دریافت می کنند ، در اولین ورود به ترکیه و در بازگشت پس از فارغ التحصیلی ، برخی از هزینه های حمل و نقل توسط دولت پرداخت می شود.

Loading...